Integritetspolicy för SYNKA+ Avtalat

Senast uppdaterad: 2023-05-30

Vi på SYNKA+ Avtalat värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar vilka typer av personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har i samband med dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter när du använder våra tjänster på https://avtalat.synkaplus.se/:

Namn

Kontaktdetaljer (t.ex. e-postadress, telefonnummer, postnummer, ort, address) Företagsinformation (t.ex. organisationsnummer, företagsnamn)

Annan information som du frivilligt tillhandahåller i samband med användningen av våra tjänster

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och administrera våra tjänster

För att kommunicera med dig angående våra tjänster och eventuella supportärenden

För att hantera och behandla betalningar

För att förbättra våra tjänster och anpassa dem efter dina preferenser

För att skicka marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig (endast om du har samtyckt till det)

Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med följande parter:

Affiliates och dotterbolag inom vårt företag för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster

Tredjepartsleverantörer som hjälper oss med att driva vår verksamhet, t.ex. molntjänstleverantörer och betalningsleverantörer

Rättsliga myndigheter och tredjeparter vid överträdelse av lag eller rättsliga krav.

Dataskydd

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

Begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter som vi har om dig

Återkalla eventuellt samtycke du har gett angående behandlingen av dina personuppgifter

Begära radering av dina personuppgifter

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter

Invända mot behandlingen av dina personuppgifter

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller en annan part

För att utöva dessa rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via följande kontaktinformation:

Adress: Fridhemsgatan 15, 792 30 Mora
E-post: support@synkaplus.se
Telefon: 073 - 036 17 81

Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy när det behövs. Eventuella ändringar kommer att publiceras på https://avtalat.synkaplus.se/ och träda i kraft från och med publiceringsdatumet.